Wednesday, October 25, 2017

«Սուրհանդակը»՝ Գեղարվեստի տանիքից

Ժան Կոկտոյի «Ձայն մարդկային» մոնոներկայացումից հետո…
Հաղորդում է Լուսինե Ալեքսանյանը:
Ռադիոն կարող եք լսել՝ այստեղ

No comments:

Post a Comment