Thursday, February 1, 2018

Մասնակցություն ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման «ՔՀ Կամուրջ» ծրագրին

Միքայել Կամենդատյանն ու Լուսինե Ալեքսանյանը հարցազրույց են վերցրել «ՔՀ Կամուրջ» ծրագրի կազմակերպիչներից:

 Լսեք հարցազրույցից մի հատված` այստեղ


No comments:

Post a Comment