Tuesday, March 20, 2018

Ալեքսանդր Շագաֆյանի այցը կրթահամալիր

Այսօր՝ մարտի 20-ին, կրթահամալիր էր հյուրընկալվել ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարության կրթության պետական տեսչության պետ Ալեքսանդր Շագաֆյանը։


Այցի մասին ռեպորտաժը՝ Լուսինե Ալեքսանյանի։

No comments:

Post a Comment