Thursday, June 14, 2018

Կրթության մեջ չկան դոգմաներ

Սփյուռքի նախարարի խորհրդական Մարթա Սանդոյանի այցը կրթահամալիր. Լուսինե Ալեքսանյանի ռադիոհաղորդումը։


Ռադիոթողարկումը լսեք՝ այստեղ
Դիտեք ուղիղ եթերը՝ այստեղ

No comments:

Post a Comment