Monday, September 25, 2017

Վերադարձ սիրելի ջրվեժ

Թռչկանին կարոտած ու կարոտս առած՝ ողջույններ։ Այս տարի նույնպես չէի կարող բաց թողնել առիթը՝ գտնվելու Թռչկանի ջրվեժում, ինչպես նաև ճանապարհը այդքան արկածներով ու հետաքրքրությամբ անցկացնելու։