Monday, February 19, 2018

Քաղաքացիական հասարակություն

Քաղաքացիական հասարակությունը դա մարդու իրավունքների հետևության երաշխավորողն է, ամբողջությունն է հասարակական հարաբերությունների ոչ իշխանական-պետական և կոմմերցիոն կառույցների սահմաններում:
Զարգացած քաղացիական հասարակությունը իրենից ներկայացնում է կարևոր մոտեցում իրավական պետության ստեղծման համար:


Քաղաքացիական հասարակության փիլիսոփայական կոնցեպցիանները

Քաղաքացիական հասարակությունը դա ինդիվիդուալության դաշինք է, որտեղ բոլոր անդամները ձեռք են բերում մարդկային բարձրագույն որակները:

Թոմաս Հոբս
Քաղաքացիության հասարակությունը դա քաղաքական հասարակությունն է այսինքն հասարակական տիրույթ է որտեղ պետությունը ունի իր հետաքրքրությունները

Ջոն Լոկ
Քաղաքացիական հասարակությունը դա իրար մեջ ընդացող թշնամանքի հասարակությունը, որը ավարտելու համար վերածվում է պետության:

Շառլ Մոնթեսքյո
Քաղաքացիական հասարակությունը օրհնություն է, իսկ պետությունը չարիք է: Ինչքան կատարյալ է քաղաքացիական հասարակությունը, ավելի քիչ հավասարակշռության կարիք կունենա պետությունից:

Թոմաս Պեյն
Քաղաքացիական հասարակությունը դա նյութական, էկոնոմիկական կյանքի և մարդկանց գործունեության տիրույթ է: Դա լինում է առաջնայինը պետության հետ հարաբերություններում: Քաղաքացիական կյանքը որպես արժեք տարբեր հետաքրքրությունների միացնում է պետությունը:

No comments:

Post a Comment