Monday, March 26, 2018

«Ձոն Տիգրան Հայրապետյանին» համերգ

Կայացավ «Ձոն Տիգրան Հայրապետյանին» համերգը, որը վարում էինք մրցանակակիրներով` Էրիկ Թելունց և Լուսինե Ալեքսանյան: Դիտեք տեսագրությունը:

No comments:

Post a Comment